ผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
09-ก.พ.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
  การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ค่าห้อง 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเข้ารับการผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน 

 • ผ่าตัดผ่านกล้องถุงน้ำรังไข่
 • ผ่าตัดก้อนที่เต้านมขนาดเล็ก
 • ผ่าตัดส่องกล้องไส้ติ่ง
 • ผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงน้ำดี
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน
 • ผ่าตัดริดสีดวง

ดูแลอย่างเข้าถึงรักษาอย่างเข้าใจ
 • การันตีค่ารักษา ผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
 • เคียงข้างทุกขั้นตอน ด้วยพยาบาลที่ปรึกษาสุขภาพประจำตัว
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายประกอบด้วย
 • 1. ค่าแพทย์ผ่าตัด
 • 2. ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จำเป็นในการผ่าตัด
 • 3. ค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นในโรงพยาบาล ตามที่ระบุในโปรแกรม
เงื่อนไขการใช้โปรแกรม
 • 1. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
 • 2. ไม่รวมค่าแพทย์ตัดชิ้นเนื้อและ ค่าตัดชิ้นเนื้อ
 • 3. อายุมากกว่า 40 ปี ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ราคาไม่รวมใน Package
 • 4. ไม่รวมอุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ในกรณีทำหัตถการเพิ่ม
 • 5. ค่าแพทย์ที่ปรึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • 6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • 7. กรณีที่มีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติม หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนด คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง ให้สิทธิ์ส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
 • 8. ไม่รวมห้องพักฟื้น ICU


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • 1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • 2. การเข้ารับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคก่อน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • 3. หากมีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ โรคปอด หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าสมควรต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขโปรแกรม แพทย์จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ โดยโรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริงตามเงื่อนไขการประเมินราคาปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน