การดูแลดวงตาแบบง่ายๆ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
15-พ.ย.-2562
ดูแลสุขภาพดวงตาแบบง่ายๆ
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • สวมแว่นกันแดดที่กรองแสง Ultra Violet
  • หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา
  • พักผ่อนสายตาบ่อยๆ
  • ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ (โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป)

คลินิกโรคตา อาคาร 1 ชั้น 13 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ 11396-97