โปรแกรมตรวจสุขภาพ Prestige Health Care Check Up 2021 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกัน อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
09-ก.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 พร้อม! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าเพรสทีจ อลิอันซ์ อยุธยา

เครือโรงพยาบาลเปาโล เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลพันธมิตร โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 พร้อมบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2021 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่เปาโล 5 สาขา ตามเงื่อนไข อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม www.azay.co.th (กรณีไม่ได้รับข้อความ SMS สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขอรับ "รหัสตรวจสุขภาพประจำตัว" ได้ที่ 02-305-7777)

เรื่องของสุขภาพนั้นไม่สามารถรอได้ การใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณสามารถเริ่มทำได้ในทุกวัน ตรวจเจอก่อน พร้อมรักษาได้ทันที โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
ร่วมกับอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกัน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Prestige Health Care Check Up 2021 และพร้อมรับของที่ระลึกเพิ่มอีก  1 ชิ้น ทันที

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRESTIGE HEALTHCARE PROGRAM 2021ชาย/หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure Vital signs
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & High
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBMI
ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT (ALT)
ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine
เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่Chest X-ray
ตรวจปัสสาวะUrine Examination
คูปองอาหารComplimentary Voucher
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์Flu Vaccine
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Check Up Report


การใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ
1. แสดงรหัสตรวจสุขภาพที่ได้รับผ่านทาง SMS พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2. รายชื่อโรงพยาบาลและโปรแกรมการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2020 กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลแลโปรแกรมก่อนทำการนัดหมาย
3. กรุณานัดหมายวันและเวลากับทางโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวเป็นเวลานาน หรือการปฏิเสธให้บริการจากโรงพยาบาล กรณีมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก
4. กรณีลบข้อความ SMS สามารถขอรับรหัสใหม่ ได้ที่ Call Center 02-645-0014 ทุกวัน เวลา 9.00 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ
1. 1 สิทธิ์ที่ได้รับต่อ 1 โปรแกรมตรวจเท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้เข้ารับบริการที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน
6. สิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ท่านละ 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ)
7. ผู้เข้ารับบริการที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ไม่รวมในโครงการนี้


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์พิเศษ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกัน อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต
3. ผู้เข้ารับบริการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.เปาโล เกษตร
4. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ได้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
5. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
6. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129

Line official account : Paoloclub

เพิ่มเพื่อน