วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ครอบครัว  และตัวแทน AIA
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
13-ก.ค.-2564 ถึง 31-ต.ค.-2564

โรงพยาบาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับ AIA ประกันชีวิต มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพพร้อมปกป้องเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพราะไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุการติดเชื้อไวรัส อย่างเฉียบพลัน สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างง่ายดายเกิดตลอดทั้งปีทั่วโลกและอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่เดิมร้ายแรงขึ้น เช่น หัวใจล้มเหลว เบาหวาน โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้แล้ว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2021

รายการราคา 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับผู้ใหญ่

650.-
*รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับเด็ก
650.-
*รวมค่าบริการแต่ไม่รวมค่าแพทย์


โดยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ซีกโลกใต้ 2021

ซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อไวรัส ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ประกอบด้วย...

• สายพันธุ์ A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 -like virus

• สายพันธุ์ A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) -like virus

• สายพันธุ์ B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) -like virus

• สายพันธุ์ B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) -like virus.

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการไม่รวมค่าแพทย์
3. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ครอบครัว  และตัวแทน AIA ประกันชีวิต
4. ผู้เข้ารับบริการแสดงบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในแอพลิเคชัน ยื่นตรวจสอบรับสิทธิ์ที่จุดลงทะเบียน
5. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
7. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paoloclub
Line ID : @paoloclub

เพิ่มเพื่อน