ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
05-ก.ย.-2561
พูดถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อไว้ HPV เพื่อคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูกแล้ว สาว ๆ หลายคน อาจจะยี้ อาจจะกลัว สาเหตุอาจจะเป็นเพราะ 1 อาย 2. กลัวเจ็บ 3. คิดว่าตนเองไม่มีปัจจัยเสี่ยง ด้วย 3 เหตุผลดังกล่าวนี้เอง ทำให้พบว่าผู้หญิงในบ้านเรามีอัตราการป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศแถบยุโรป อเมริกาที่สาว ๆ บ้านเขาไม่กลัว ไม่อาย และไม่ประมาทกับการตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

และจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของเทคนิคใหม่ในการตรวจหาเชื้อไวรัสHPV จากปัสสาวะ โดยเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเลือกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เซลล์ที่ได้จากน้ำปัสสาวะเพื่อตรวจหาHPV DNA ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสตรีที่กลัวและอายการขึ้นขาหยั่ง และช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อไวรัสHPV โดยปัสสาวะ

เก็บตัวอย่างปัสสาวะในบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อปริมาณ 15 – 30 มิลลิเมตร นำส่งห้องแล็บซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 4 – 5 วัน หากตรวจพบว่าผลการตรวจเป็นPositive คือพบเชื้อ HPV จากปัสสาวะ ก็แปลว่าคุณมีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจเพื่อยืนยันผล โดยการทำ pap smear หรือ Thin prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป แต่หากพบว่าผลที่ได้เป็น Negative ซึ่งก็คือไม่พบเชื้อ HPV ก็สามารถสบายใจได้ว่าเรามีไม่อัตราเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามเราควรที่จะตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรีเช็คตนเองอีกครั้งนึงซึ่งนับว่าการตรวจนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่กลัวและอายกับการที่จะต้องขึ้นขาหยั่ง

การตรวจหาเชื้อไวรัสHPV ด้วยปัสสาวะเหมาะกับใครบ้าง

- เด็กหญิงหรือวัยรุ่นที่ต้องการตรวจก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- ผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการตรวจ Pap smear
- ผู้ที่อายหมอ กลัวเจ็บ ไม่อยากตรวจ Pap smear แต่ก็อยากที่จะตรวจหาความเสี่ยงของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะจะไม่ใช่วิธีที่มาทดแทน การตรวจ pap smear แบบเดิม แต่การตรวจด้วย DNA ของปัสสาวะนี้ก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เข้ารับการตรวจภายใน นับได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการไม่ยอมตรวจได้ทางหนึ่ง ซึ่งแม้จะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203 – 1204