พญ.อรสาต์ วีระจิตต์

อายุรศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 07:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00
title พญ.อรสาต์ วีระจิตต์
ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
การศึกษา :
-พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
-พ.ศ2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏ
ประสบการณ์ทำงาน :
-แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหล่มเก่า
-แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
-อายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
-อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล รังสิต