นพ.ประวิทย์ โล่ห์ดาบชัย

อายุรศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
title นพ.ประวิทย์ โล่ห์ดาบชัย
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

การศึกษา:
- พ.ศ. 2536 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2550
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน  
:
- อายุรกรรมโรงพยาบาลเอกปทุม
- ปัจจุบันอายุรแพทย์โรงพยาบาลเปาโลรังสิต