นพ.ธีรพงษ์ ทิพยกานนท์

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 15:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00