แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ไผ่ บุญศิริ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ฐิติจิต กุลปรีดารัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

กุมารเวชกรรมโรคผิวหนัง

นพ.สิรินทร์ ชัชกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นายแพทย์สุขุม งามกิติเดชากุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด