โปรแกรมตรวจสุขภาพ PAOLO PROMPT ตรวจให้ชัวร์รู้ให้ชัด
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
07-ก.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

PAOLO PROMPT 2021

เครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา
อยากให้คุณมีสุขภาพดี พร้อมสู้ต่อให้เต็มที่กับปี 2021
การตรวจสุขภาพมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราโดยที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง
หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


รายการตรวจสุขภาพ "เตรียมตัวให้พร้อม"  2,021 บาท
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2ตรวจค่าดัชนีมวลกาย BMI 
3ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง Blood Pressure 
4ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
5ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลสะสมในเลือดFBS , HbA1C 
6ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคไขมันในเลือด 4 รายการ
Cholesterol , Triglyceride , LDL , HDL 
7ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคตับ 2 รายการ
SGOT (AST) , SGPT (ALT)
8ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคไต 2 รายการ
B.U.N ,Creatinine  
9ตรวจคลื่อนไฟฟ้าหัวใจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
EKG
10ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
11ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
12เอกซเรย์ปอดChest X-Ray
มาเป็นคู่ เลือกรับอัลตร้าซาวด์ส่วนบนหรือส่วนล่าง 1 ส่วนฟรี ทันทีท่านละ 1 รายการ


พร้อมเลือกซื้อเพิ่ม
โปรแกรมตรวจเฉพาะทางได้ตามใจ


โปรแกรมเฉพาะทางราคา
1ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บน หรือ ล่าง)Ultrasound Upper or Lower490.-
2วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์Flu Vaccine490.-
3ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้AFP , CEA490.-
4ตรวจหาเชื้อ H.Pylori จากเลือด
H.Pylori490.-
5ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายEST990.-
6ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
ECHO
990.-
7ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก
AFP , PSA990.-
8ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast 
990.-
9ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep
990.-
10ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด
Calcium Scoring990.-เงื่อนไขการใช้บริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ โดยไม่รวมเงื่อนไขการฉีดวัคซีนโควิด
2. กรณีมาเป็นคู่ เลือกรับฟรีทันทีท่านละ 1 รายการ รายการอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน หรือ ล่าง 1ส่วน
3. รายการตรวจเพิ่ม สำหรับผู้ที่ซื้อโปรแกรม"เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเท่านั้น"
4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
5. รับบริการได้ตั้งแต่ : 15 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564
6. ใช้ได้เฉพาะสาขาสมุทรปราการ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แผนกตรวจสุขภาพ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "เตรียมตัวให้พร้อม" - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Paolo Prompt" ตรวจให้ชัวร์รู้ให้ชัด 18 รายการ แพ็คคู่ เลือกรับ อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง - +
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ - +
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori จากเลือด - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO - +
ตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST - +
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก - +
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก - +
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด Calcium Scoring - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ