HAPPY KIDS โรงพยาบาลเปาโลขอมอบสิทธิพิเศษให้กลุ่มโรงเรียน
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
18-พ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มโรงเรียนเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่ายา 15 % ค่าห้อง 30 % ทันตกรรม 10% และรถพยาบาลฉุกเฉิน 15 % ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • โปรดแสดงบัตรนักเรียนทุกครั้งที่ใช้บริการ
  • สามารถใช้ได้กับทุกท่านที่มีนามสกุลเดียวกันกับเจ้าของบัตร
  • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และยกเลิกการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันทีในกรณีผู้ป่วยนอก
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้า หรือ บริการอื่น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้


สอบถามรายละเอียด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
แผนกบริหารประกันสัมพันธ์ 02-363-2000 ต่อ 4250