สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันผ่าน TQM INSURANCE รักษ์สุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
22-พ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันผ่าน TQM INSURANCEเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบริษัท TQM

3. แสดง PR On Application ของบริษัท TQM ประกันชีวิต
4.
ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
5.
รับชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
6.
เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
7.
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8.
โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลา วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
แผนกบริหารประกันสัมพันธ์  02-363-2000 ต่อ 4249