สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันผ่าน  OCEAN CLUB ตรวจเฉพาะทาง มะเร็งบุรุษ มะเร็งสตรี
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
22-พ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันผ่าน
OCEAN cLUB ตรวจเฉพาะทาง มะเร็งบุรุษ มะเร็งสตรี

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต

3. แสดง PR On Application ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
4.
ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
5.
รับชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
6.
เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
7.
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8.
โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลา วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

 

สอบถามรายละเอียด

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

แผนกบริหารประกันสัมพันธ์  02-363-2000 ต่อ 4249