โปรแกรมตรวจสุขภาพ GOOD HEALTH Be GOOD LIFE สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-มิ.ย.-2564 ถึง 01-ต.ค.-2564

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย

- งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ

- หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ

- ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Good Health สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ  ราคา 1,900 บาท

 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงสื่อPR เพื่อยืนยันสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

2.โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

3.เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้

5.กรณีพบความผิดปกติต้องวินิจฉัยโดยแพทย์ชำนาญการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6.โปรแกรมนี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่ รพ.ในเครือเปาโล 5สาขา(โชคชัย4,เกษตร,รังสิต,สมุทรปราการ,พระประแดง)

7.ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้-30 กันยายน 2564

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

แผนกบริหารลูกค้าองค์กร

โทร02-363-2000ต่อ4249

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Insurance Club