โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้าบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-ก.ค.-2564 ถึง 01-ต.ค.-2564

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เช็คให้ชัวร์ตรวจให้มั่นใจ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ iHealth Check

โปรแกรมตรวจสุขภาพ iHealth Check

รายการราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Liquid Prep Test 1,290.-
อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Ultrasound Pelvis 1,290.- 
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน หรือ ส่วนล่าง  (เลือกได้ 1 ส่วน)  Ultrasound Upper Or Ultrasound Lower 1,290.- 
ตรวจมะเร็งเต้านม  พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram with Breast Ultrasound 
1,790.-
ตรวจคลื่นเสียงหัวใจด้วยความถี่สูง
Echo
1,790.-
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST1,790.-
ตรวจหินปูนในหลอดเลือด ด้วยเครื่อง CT Calcium ScoreCT Calcium Score
1,790.-
 
พิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ตับ
 
โปรแกรมรักษ์ตับ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT 
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBS Ag 
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี 

Anti HBs 

ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HCV 
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ 
Anti HAV 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ 
AFP 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน  Ultrasound Upper Abdomen
ราคา2,590.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. แสดง PR On Application ของบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
4. ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
5. รับชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
6. เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลา วันนี้ - 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แผนก บริหารลูกค้าองค์กร
โทร 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Facebook : Insurance Club