โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
02-มิ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

"เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอดซึ่งพบในเด็กบ่อยกว่าผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ
ซึ่งยอดการเสียชีวิตในปีหนึ่งๆมีจำนวนมากต่อปี"


   
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม คือ การได้รับเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบททีเรีย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ
เมื่อได้รับเชื้อจะมีอาการดังต่อไปนี้ 
1.ไข้สูง , ไอ , ไอมากแบบแห้งๆ หรือแบบคล้ายมีเสมหะ
2.หายใจเร็วกว่าปกติ , หายใจลำบาก ,หน้าอกบุ๋ม ถ้าเป็นมากอาจเห็นว่าริมฝีปากเขียว
3.ฟังเสียงปอดมักจะได้ยินเสียงผิดปกติ
4.ท้องอืด เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอด
5.ในเด็ก อาจแสดงอาการอื่นรวมได้แก่ ดูดนมน้อยลง ซึม หรือหายใจเป็นพักๆ

1.สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ โดยให้ลูกกินนมแม่
2.เมื่อไม่สบายเป็นไข้ ควรเช็ดตัว และให้ลูกดื่มน้ำให้มากและให้ยาตามอาการ
3.ดูแลเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด ความอบอุ่น
4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ช้อน แก้วน้ำ ของเล่น
5.การรับวัคซีนป้องกันโรค เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

หากคุณมีอาการเบื้องต้น ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แนะนำให้เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาให้ทันท่วงที
และความปลอดภัย ต่อชีวิตคุณและบุตรหลาน

วัคซีนสำหรับเด็ก

ราคาไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ


วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
 

ราคารวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว

เงื่อนไขการรับบริการ
1. โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รวมถึงค่ายาชา 90 บาท
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
5. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะสาขา สมุทรปราการ เท่านั้น
6. ระยะเวลาสิ้นสุดการขาย วันนี้ - 31 ธันวาคม 64


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร 02-363-2000
แผนกอายุรกรรม 
ต่อ 2390-2393
แผนกกุมารเวชกรรม ต่อ 2209-2210
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดี ๆ ได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
(สำหรับผู้ใหญ่) วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ IPD Prevnar13 - +
(สำหรับผู้ใหญ่) วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pervnar13 + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป - +
(สำหรับเด็ก) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ IPD 3 เข็ม Prevnar13 (13 สายพันธุ์) - +
(สำหรับเด็ก) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ IPD 4 เข็ม Prevnar13 (13 สายพันธุ์) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ