โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ ประกาศ เลื่อนนัดฉีดวัคซีน COVID-19 เร็วขึ้น
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
28-มิ.ย.-2564

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
02-363-2000 ต่อ 2390-2392

Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn