พญ.มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา

กุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 07:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 15:00
title พญ.มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา:
 -พ.ศ.2551 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-พ.ศ 2555 กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน:
-กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเมโย
-กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์3
-ปัจจุบัน กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
การอบรมพิเศษ:
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตชั้นสูงในเด็ก