พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์

อายุรศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00
title

พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์ 

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์
อนุสาขา : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
-พ.ศ.2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-พ.ศ2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต  สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลมงกุฏเกล้า
-พ.ศ.2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ประสบการณ์ทำงาน :
-อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลปิยะเวท
-ปัจจุบัน อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต