พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 12:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00