นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์ปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 17:00