โปรแกรมรักษ์ตับและหัวใจ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
23-พ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โรคหัวใจ คือ หัวใจเป็นอวัยวะที่คอยควบคุมการเต้นของจังหวะชีวิต หากหัวใจหยุดเต้นนั่นหมายถึงนามีชีวิตเลยทีเดียว สำหรับโรคหัวใจ สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนเลยทีเดียว

“ มะเร็งตับ “ ภัยร้ายใกล้ตัว ที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุด โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้น ๆของร่างกายคนเรา ตับเป็นอวัยวะที่มีสีแดง อยู่ตรงชายโครงขวาใต้กระดูกซี่โครงในหนึ่งวันเลือดทั้งหมดในร่างกายประมาณ 5 ลิตร นั้นจะใช้เวลาไหลเวียนผ่านตับเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น เราจะสังเกตได้ในหนึ่งๆ วันตับทำงานหนักมาก และหน้าที่ของตับก็มีหลายอย่างเช่นกัน  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)
  3. แสดง PR On Application ของบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
  4. ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
  5. รับชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
  6. เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  8. โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลา วันนี้  31  ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียด
โรงพยาบาลเปาโล  พระประแดง
แผนกประกันสัมพันธ์ 02-818-9000 ต่อ  203