โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ต.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
ปัจจุบัน "โรคมะเร็งปากมดลูก" มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งเต้านม และยังมีอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน
โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus; HPV) เป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกอักเสบและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง

HPV DNA ค้นความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกระดับพันธุกรรมมะเร็งปากมดลูก  ทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที "HPV DNA Testing"  สามารถค้นหาเชื้อเอชพีวีได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะแรก ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็ง เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรู้ตัวและพบแพทย์ในระยะที่ลุกลามแล้ว


ระยะเวลาการฉีดและจำนวนเข็ม 
การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด
 1. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  : หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี สามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก
  • ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน
 2. อายุ 15 ปี ขึ้นไป  : ฉีดจำนวน 3 เข็ม 
  • ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก
  • ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน
  • ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน  

ฉีดเมื่อไหร่ดีที่สุด!!
 • ผู้หญิงอายุ 9-26 ปี ควรฉีดวัคซีน HPV โดยเน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11-12ปี
 • เด็กผู้ชายอายุ 9-26 ปี สามารถฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์เพื่อป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนัก เน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11-12 ปี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก มีประสิทธิภาพสูงสุดหากฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปกป้องและดูแลให้คุณห่างจาก...มะเร็ง   
ด้วยชุดตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

การตรวจคัดกรองมะเร็ง Screening  ประเมินความเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรคในอนาคต ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน   และดูแลตนเอง อย่างถูกวิธี
รายการราคา 
ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 Thin Prep 
1,490 .-

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี 
Thin prep + HPV  DNA

2,290 .-
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ ( 2 เข็ม ) 
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี    ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ  
5,700 .-
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ ( 3 เข็ม ) 
สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป    ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ  
8,700 .-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1.  โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
 2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จำนวน 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ระยะเวลาการฉีดวัคซีน 0,1,6 เดือน)
 3. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
 5. กรณีผลตรวจผิดปกติ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
 6. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564
 7. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000 
    
  

 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin prep + HPV DNA ใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ ( 2 เข็ม ) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ ( ใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ) - +
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ ( 3 เข็ม ) สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ ( ใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง