ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ต.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบแล้ว..ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นหรือยัง? 

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อเชื้อ COVID-19 ชนิด IgG,IgM (Total antibody) ในร่างกายที่มีต่อเชื้อ SARS-CoV2   สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย และหากผ่านไปสักระยะหนึ่ง ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลง ทำให้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่ต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนอีกครั้ง   สามารถตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนป้องกันโควิดมาครบแล้ว หรือตรวจหลังติดเชื้อโควิด   

การตรวจภูมิหลังการฉีดวัคซีน โดยทั่วไป มี 3 รูปแบบ  :

 1. การตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG โดยการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่าร่างกายมีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน เหมาะสำหรับ “ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยมีการติดเชื้อโควิด-19” ใช้เวลาในการ รอผลเพียง 30 นาที 
 2. การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Quantitative เป็นการตรวจหาเชิงปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อส่วนของ Spike Protein สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่ามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน หลังจากเคยติดเชื้อมาหรือหลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว ในหน่วย AU/ml ว่าร่างกายมีปริมาณภูมิคุ้มกันเท่าไร โดยใช้เวลา ผลออกเป็นค่าตัวเลข รอผลเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น (โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง)
 3. การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Covid-19 Neutralizing Antibody เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน ดูความสามารถในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อไวรัส Covid-19 และตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG ซึ่งวิธีนี้จะรายงานผลว่าในร่างกายของเรามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน และสามารถตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้ ระยะเวลาการรอผลคือ 5 วันทำการ

เตรียมตัวก่อนตรวจ “ภูมิคุ้มกันโควิด-19”

ควรตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน  (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน  และไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

ทำไมต้องตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ติดตามผลและประเมินตนเอง ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงพอ จะช่วยยับยั้งการรุกรานของไวรัสได้ทันท่วงที  
 • หลังการติดเชื้อหรือรับวัคซีน ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อย ๆ ลดลงตามเวลา ซึ่งภูมิตั้งต้นที่มีระดับสูง การลดลงจะใช้เวลานานกว่า ทำให้สามารถช่วงเวลาการป้องกันได้ยาวนานกว่าปกติ
 • ทราบผลระดับภูมิคุ้มกันของตนเอง วางแผนการฉีดวัคซีนหรือบูสฉีดวัคซีน

โปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน...หลังฉีดวัคซีนโควิด    
การตรวจวัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน ไม่ใช่การตรวจเพื่อความสบายใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ท่านทราบภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยในการพิจารณาการเข้ารับวัคซีนในครั้งถัดไปหรือการฉีดวัคซีนบูสภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3
รายการราคา 
โปรแกรมตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
Covid19 Antibody Level Test 
890 .-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์เฉพาะแจ้งผลตรวจ
 • โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถเข้ารับบริการได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 • เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร .02 - 818 - 9000  
ต่อ 113
  

 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกัน Covid19 Antibody Level Test - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง