ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-ก.ย.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564
รายละเอียดราคา
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ

PSA+ Ultrasound KUB

1,999.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 
📢  โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA เหมาะสำหรับอายุ 50 ปี ขึ้นไป
เป็นการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อวิเคราะห์หาสาร PSA ในกระแสเลือด ซึ่งระดับค่าของสารที่สูงกว่าปกติอาจบ่ง บอกถึงการติดเชื้อ การอักเสบ การขยายใหญ่ของต่อมลูกหมาก รวมถึงการเกิดมะเร็งได้
อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ตรวจหาโรคนิ่วในไต ไตวายเรื้อรัง โรคซีสต์ถุงน้ำในไต หรือโรคไตบวมน้ำ

การเตรียมตัว

ไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร ก่อนตรวจควรกลั้นปัสสาวะ


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง – จ่ายได้ 10 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564 (ออนไลน์เท่านั้น)
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ทางเดินปัสสาวะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
-
สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
-
การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน