โปรแกรมกายภาพลดปวด OFFICE SYNDROME
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-ก.ย.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564
รายละเอียดราคา
โปรแกรมกายภาพลดปวด OFFICE SYNDROME (3 ครั้ง)
รับเพิ่ม ฝังเข็ม 1ครั้ง (5เข็ม) มูลค่า 2,000.-
2,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 
📢  โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!

          จะทำงานที่ไหน ออฟฟิศซินโดรมก็เป็นไปได้ ไม่ว่าจะมีอาการปวดคอ ไหล่ หลัง ที่เกิดจากพฤติกรรม ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นั่งท่าเดิมนานๆ ท่านั่งไม่ถูกต้อง ก้มยกของผิดท่า หรือการเคลื่อนไหวผิดจังหวะ สามารถฟื้นฟูด้วยการทำกายภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา โดยต้องได้รับการประเมินเบื้องต้น จากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง – จ่ายได้ 10 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564 (ออนไลน์เท่านั้น)
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
กรุณานัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น  ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ระบบประสาทและสมอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
-
สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
-
การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมกายภาพลดปวด OFFICE SYNDROME (3 ครั้ง) รับเพิ่ม ฝังเข็ม 1ครั้ง (5เข็ม) มูลค่า 2,000.- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน