กำจัดขนใต้วงแขน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-ก.ย.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564
รายละเอียดราคา
กำจัดขนใต้วงแขน IPL Remove (3 ครั้ง)3,190.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 
📢  โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
IPL หรือ  Intensive Pulsed Light

ทางเลือกในการกำจัดขน โดยใช้คลื่นแสงหลากหลายความถี่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม มีประโยชน์ทั้งในด้านการลบริ้วรอย จุดด่างดำ และกำจัดขนที่ไม่พึงประสงค์

ระยะเวลาทำ  การทำ IPL ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับขนาด และบริเวณ และต้องทำหลายครั้ง โดยควรทำติดต่อกันทุกๆ 4 - 6 สัปดาห์


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- เข้ารับบริการครั้งแรกภายใน 31 ธันวาคม 2564

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง – จ่ายได้ 10 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564 (ออนไลน์เท่านั้น)
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
เข้ารับบริการได้วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:00 น.

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ผิวหนังและความงาม

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
-
สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
-
การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
กำจัดขนใต้วงแขน IPL Remove (3 ครั้ง) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน