ตรวจสุขภาพมวลกระดูก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-ก.ย.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564
รายละเอียดราคา
ตรวจสุขภาพมวลกระดูก Happy Healthy Bone
          -
ตรวจภาวะขาดแคลเซียม และวิตามินดี
          - ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน (สะโพก และหลัง)
3,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 
📢  โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!


          สาเหตุหนึ่งของกระดูกพรุน คือ
ภาวะขาดแคลเซียม และวิตามินดี เป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่แสดงอาการใดๆ ให้เห็นได้ชัดเจน ภาวะพร่องวิตามินดี จึงเป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง การตรวจหาภาวะขาดแคลเซียมจึงเป็นวิธีช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนที่ภาวะกระดูกพรุนจะมาเยือน


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง – จ่ายได้ 10 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564 (ออนไลน์เท่านั้น)
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อกระดูกและข้อ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
-
สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
-
การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจสุขภาพมวลกระดูก Happy Healthy Bone สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน