Digital Dental เคลือบฟันเทียม ระบบดิจิตอล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-ก.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
รายละเอียดราคา
เคลือบฟันเทียม ระบบดิจิตอล10,000.-/ ซี่

(กรณี 4 ซี่ ขึ้นไป)

 
“ทันตกรรมเพื่อความงาม ช่วยแก้ไขความผิดปกติของรูปร่าง และสีฟัน”

ประโยชน์ของการทำเคลือบฟันเทียม
  • ปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆ ซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
  • กรณีผู้ไม่สะดวกจัดฟัน และฟันเรียงผิดปกติไม่มาก
  • แก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
  • แก้ไขฟันที่มีลักษณะของเคลือบฟันผิดปกติ
  • แก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติ หรือฟันตกกระ ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟัน
  • รักษาฟันซึ่งเกิดจากการหักของฟัน โดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน


เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมการเคลียร์ช่องปากก่อนทำหัตถการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
เข้ารับบริการได้ทุกวัน
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 1772 หรือ 0-2271-7040

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล