Digital Dental จัดฟันแบบติดเครื่องมือ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-ก.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
รายละเอียดราคา
จัดฟันแบบโลหะเหมาจ่าย40,000.-
ติดเครื่องมือบน, ล่าง แบ่งชำระรายเดือน
( 4 ครั้ง) ราคา 2,500.- 
(20 ครั้ง) ราคา 1,500.-

 
แก้ไขปัญหาฟันที่ไม่เรียง ฟันหน้ายื่น ฟันซ้อน ฟันเก ยิ้มไม่มั่นใจ ด้วยการจัดฟัน

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมการเคลียร์ช่องปากก่อนทำหัตถการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
เข้ารับบริการได้ทุกวัน
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 1772 หรือ 0-2271-7040

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล