Digital Dental ฟอกสีฟัน ระบบดิจิตอล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-ก.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
รายละเอียดราคา
ฟอกสีฟัน ZOOM9,900.-
ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
(ไม่รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน)
4,100.-


การฟอกฟันขาว
เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีฟันที่ขาวขึ้น สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุของสีฟันที่เปลี่ยนไป ฟันที่เหมาะกับการฟอกสีฟัน คือ

  • ฟันที่เปลี่ยนสี จากอายุที่มากขึ้น
  • ฟันเปลี่ยนสี จากยาปฏิชีวนะ ทำให้สีฟันเปลี่ยนไปอย่างไม่รุนแรง
  • ฟันที่ได้รับการกระแทก
  • ฟันตาย

ฟอกสีฟัน คงความขาวได้นานแค่ไหน
       หลังการฟอก สีฟันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ และจะขาวต่อไปได้อีก 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภค และการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ควรฟอกสีฟันที่บ้านซ้ำ ภายใน 1 ปี เพื่อคงสภาพฟันขาวไว้

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมการเคลียร์ช่องปากก่อนทำหัตถการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
-
ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
-
เข้ารับบริการได้ทุกวัน
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 1772 หรือ 0-2271-7040

- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล