นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

นัดหมายแพทย์
นพ. สุรชัย รัตนเสรีเกียรติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อมือ Hand Surgery

นัดหมายแพทย์