นพ.เฉลิมพล กินรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์