ข้อปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีนโควิด - 19
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
09-มิ.ย.-2564