TCD ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือด...ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
07-ก.ค.-2564
title โรคหลอดเลือดสมอง จัดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสมองขาดเลือด (infarction) ซึ่งในกลุ่มที่เป็น infarction นี้ พบว่ามีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และเลือดออกในสมอง

ทำความรู้จัก TCD ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง

Transcranial Doppler หรือ TCD เป็นการตรวจเพื่อดูการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง ประโยชน์ของการตรวจนี้คือสามารถประเมินการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมองได้โดยเฉพาะ และใช้เฝ้าระวัง ติดตาม ภาวะลิ่มเลือดขนาดเล็กหลุดมายังหลอดเลือดสมอง เหมาะกับ

  • ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
  • ผู้มีเลือดออกที่ผิวสมอง (subarachnoid hemorrhage) เพื่อติดตามภาวะหดตัวของหลอดเลือดสมอง
  • ผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน และได้รับยาละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) 

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจดูภาวะสมองตายจากการติดเชื้อในสมอง (แล้วแต่กรณี) ตรวจหาลิ่มเลือดขนาดเล็กที่หลุดจากหัวใจ หรือคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ตรวจการขยายตัวหรือหดตัวของหลอดเลือดแดงที่สมองเมื่อมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเปลี่ยนไป ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ก่อนเสมอ

มั่นใจในผลการตรวจที่แม่นยำ และปลอดภัย

การตรวจ TCD  ถือเป็นการตรวจที่แม่นยำ ปลอดภัยและประหยัด สามารถตรวจผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้เพราะเครื่องมือที่ใช้สามารถนำไปใช้ในทุกสถานที่ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในสภาวะไร้สติ หรือ Coma ที่แผนกฉุกเฉิน เพื่อประเมินหลอดเลือดหลักที่ไปเลี้ยงสมองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การตรวจต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเท่านั้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมของทีมแพทย์ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สามารถแปลผลได้แม่นยำ ถูกต้อง จึงมั่นใจและวางใจได้ถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในกรณีผู้ป่วยที่มีกระดูกขมับ (temporal bone) หนา ทำให้การมองเห็นหลอดเลือดไม่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยสตรี

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ได้ข้อมูลทันที

การตรวจจะใช้อุปกรณ์แปลงข้อมูล (Transducer) และเจล ตรวจบริเวณศีรษะ หรือเปลือกตาของผู้ป่วย ผ่านกะโหลกศีรษะไปจนถึงหลอดเลือดแดงในสมอง คลื่นเสียงจะกระทบเม็ดเลือดแดงและสะท้อนกลับเข้าสู่ computer ประมวลผลออกมาเป็นกราฟ ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ช่วยในการค้นหาความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ทราบตำแหน่งที่ตีบตันซึ่งจะได้ข้อมูลในทันที ไม่เจ็บและมีความปลอดภัย หลังการตรวจ สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-271-7000 ต่อ 40397-99