มะเร็งปอด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
12-ม.ค.-2564
“มะเร็งปอด” เป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของการเสียชีวิต ทั้งเพศชายและเพศหญิง บุหรี่ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุด  
มะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากเซลล์เยื่อบุหลอดลมปอดที่ระคายเคืองเป็นระยะเวลานานๆ หรือมีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถตรวจพบได้หากมาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด
บุหรี่ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุด ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หลายสิบเท่า เนื่องจากสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอด ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่สูบ และระยะเวลาที่สูบบุหรี่ ไม่เพียงแต่ผู้ที่สูบบุหรี่เท่านั้นที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไป
การได้รับสารพิษและมลภาวะ การสัมผัสสารแอสเบสตอส หรือแร่ใยหิน ซึ่งใช้ในวงการอุตสาหกรรม   การผลิตรถยนต์และฉนวนกันความร้อน นอกจากจะทําให้เกิดมะเร็งของเยื่อหุ้มปอดแล้ว ยังสามารถทําให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอดได้แก่ สารหนู, นิกเกิล, โครเมียม และสารโลหะอื่นๆ
รังสี การฉายรังสีบริเวณปอด และรังสีเรดอนที่ปนเปื้อนในดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม อาจมีผลทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดได้
โรคปอด ผู้ที่เคยมีรอยแผลเป็นของโรคที่ปอด เช่น วัณโรคปอด หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง มีโอกาสเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าบุคคลทั่วไป
ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่มากขึ้น การใช้ยาเสพติดบางประเภท เช่น กัญชา และโคเคน หรือภาวะขาดวิตามินเอ

การจัดการมะเร็งปอด
      การผ่าตัด ใช้ได้กับมะเร็งในระยะแรกที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย ขนาดก้อนไม่ใหญ่เกินไป และไม่มีการยึดติดกับอวัยวะสําคัญต่างๆ ในช่องอก สำหรับการผ่าตัดทำได้โดยการผ่าตัดเป็นรูปลิ่ม เพื่อนำก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อโดยรอบออก การตัดกลีบปอดออกทั้งกลีบ การตัดปอดทั้งข้าง และการตัดส่วนของหลอดลมออกด้วย โดยทั่วไปแพทย์จะทำผ่าตัดร่วมกับการตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง กรณีไม่สามารถผ่าตัดได้แพทย์จะทำใช้วิธีการให้ยาเคมีบำบัด

ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อ (Respiratory / Infection) อาคาร 1 ชั้น 4