เคลียร์ใจกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนรับวัคซีน Covid-19
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
10-มิ.ย.-2564

Q: ทำไมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19?

A: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อได้รับการติดเชื้อCovid – 19 อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่นเดียวกับ ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วน จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ลดความรุนแรงกรณีได้รับการติดเชื้อ

Q: มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน หรือไม่?

A: แม้ว่าวัคซีนป้องกัน Covid – 19 จะมีประโยชน์ในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการเสียชีวิตในผู้ป่วยได้ดี แต่มีรายงานอาการข้างเคียงที่อาจเกิด ซึ่งพบได้น้อยมาก คือ 1 ต่อ 1,000,000 ถึง 1,200,000 และส่วนใหญ่รักษาได้ เช่น การเกิดหลอดเลือดสมองตีบ หรือลิ่มเลือดอุดตัน

 

Q: คนไข้โรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินโดยละเอียดก่อนรับวัคซีน หรือไม่?

A: เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการเกิดอาการข้างเคียงดังกล่าวให้น้อยที่สุด แนะนำก่อนฉีดวัคซีนผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อทราบวิธีปฏิบัติตัว และหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงดังกล่าว

Q: ต้องหยุดยาประจำก่อนรับวัคซีน?

A: ผู้ป่วยบางรายอาจพิจารณาหยุดยาบางตัวก่อนฉีดวัคซีน เช่น กลุ่มยาที่กระตุ้นหลอดเลือดหดตัว หรือยาที่มีส่วนประกอบคาเฟอีน ยากลุ่มโรคซึมเศร้า ยาแก้ปวดบางประเภท หรือยาลดอาการไข้หวัดบางประเภท

 

Q: การปฏิบัติตัว หรือการเตรียมตัวของผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองก่อนได้รับวัคซีน?

A: เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 แนะนำผู้ป่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนฉีดวัคซีน และปรึกษาแพทย์ระบบประสาทและสมองก่อนเข้ารับการฉีด

 

Q: คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนรับวัคซีนโควิด - 19?

A: สามารถตรวจเช็คสุขภาพระบบประสาทและสมองกับโปรแกรม “Smart Brain Smart Vaccination”  คลิก ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยการตรวจเกล็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการตรวจสภาพหลอดเลือดในสมองเบื้องต้น

นพ. ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

แพทย์เฉพาะทางโรคระบบประสาทและสมอง

รพ.เปาโล พหลโยธิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง