โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-ธ.ค.-2563 ถึง 28-ก.พ.-2565
โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย ประจำปี 2565 

เมื่อคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพนั้นเริ่มต้นด้วย การฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ
เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัว ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ไตรมาสที่ 1 ช่วงตั้งครรภ์ 1-3 เดือน
ในช่วงแรกคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกัน เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน อารมณ์แปรปรวนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายปริมาณฮอร์โมนของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญรีบพบสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ เนื่องจากจำเป็นต้องประเมินสุขภาพค้นหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม

ไตรมาสที่ 2 ช่วงตั้งครรภ์ 4-6 เดือน
ทารกในครรภ์จะเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญต่างๆจะเป็นรูปเป็นร่างและเตรียมพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น จะเริ่มเคลื่อนไหวจนรู้สึกได้ถึงการดิ้น หูของทารกยังพัฒนาจนสามารถตอบสนองต่อเสียงจากภายนอกได้ เช่น เสียงพ่อแม่ เสียงเพลง ดังนั้นหากพูดคุยให้ฟังก็จะช่วยให้การคุ้นชิน และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองด้วย

ไตรมาสที่ 3 ช่วงตั้งครรภ์ 7-9 เดือน
ช่วงสุดท้ายที่ถือเป็นช่วงสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอการเจริญเติบโตของทารกจะเริ่มเร็วขึ้น ท้องคุณแม่เริ่มขยายใหญ่ และควรต้องเฝ้าสังเกตการดิ้นของลูก หากรู้สึกได้ว่าดิ้นน้อยลงควรรีบพบแพทย์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ และจะต้องเฝ้าสังเกตอาการท้องแข็งถี่ มีน้ำเดิน มีมูกเลือดเพราะอาการเหล่านี้คือ “อาการนำก่อนคลอด” ร่างกายเตรียมสำหรับการคลอดที่จะมาถึงในไม่ช้า

การตั้งครรภ์…
จุดเริ่มต้นของการดูแลปกป้องที่ไม่สิ้นสุด

😊 เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อยให้สมบูรณ์
แข็งแรงด้วยโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
โปรแกรมฝากครรภ์
ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์                                                    Physical examination by obstericia 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด                                                    CBC
ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน                                                         Rubella IgG 
ตรวจหาเชื้อกามโรค                                                                     VDRL 
ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์                                                     Anti HIV 
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี                                            HBsAg
ตรวจหมู่เลือด                                                                                 Blood gr ABO 
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ                                                                      Blood gr Rh 
ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย                                                     Hb typing (Thalassemia) 
ตรวจปัสสาวะ                                                                                 UA (URI) 
ตรวจปัสสาวะ                                                                                 Urine Examination
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ                                                              Ultrasound 2D 5 ครั้ง
ตรวจอัลตร้าซาวด์ตรวจประเมินทารกในครรภ์                       Ultrasound by MFM Specialist 1 ครั้ง
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก                                                                 Td-vax 1 เข็ม
วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน                                       ADACEL 1 เข็ม
ยาบำรุงเลือด                                                                                    Feri -6 / OBIMIN
วิตามินบำรุง                                                                                     FOLIAMINE
แคลเซียมบำรุงกระดูก                                                                     CALZA PLUS / CALTRATE
ราคาเหมาจ่าย                                                     18,900 บาท

โปรแกรมฝากครรภ์ไม่ครอบคลุม การให้บริการดังต่อไปนี้
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการรักษาระหว่างตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ครรภ์แฝด การแพ้ท้องอย่างรุนแรง หรือการเจ็บป่วยอื่นๆ
2. ไม่รวมค่ายารักษา ยาประจำตัวต่างๆ ที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีต้องมีการตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
4. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด
5. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์การฝากครรภ์ไม่เกิน 13 ครั้ง กรณีนอกเหนือจาก 13 ครั้งคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. สามารถผ่อนชำระบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
2. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
3. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset