โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
10-มิ.ย.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564

ต้อกระจก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยพบบ่อยในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากการเสื่อมถอยของอวัยวะตามธรรมชาติ และสาเหตุโรคทางตาบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน การได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง อย่างการชกมวย การได้รับอุบัติเหตุ โดยผู้ป่วยโรคต้อ จะมีเลนส์ตาขุ่น ขาวไม่ใส
สายตาจะเริ่มมัวลง  เมื่อนานวันจะเริ่มมัวลงมากจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถเข้ารับการรักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัด

อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตา หรือการมองเห็นเริ่มมีปัญหาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ แนะนำเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัด ก่อนวางแผนการรักษาฟื้นฟูดวงตาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถึงแม้คิดว่าสายตาจะไม่มีปัญหาอะไร ก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพตา ปีละ  1 ครั้ง


บอกลา...ตาพร่ามัว

คืนความคมชัด...ทุกการมองเห็น

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก ราคา 39,000.-
โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก และแก้สายตาเอียงปรับระยะโฟกัส ราคา 59,000.-

 

เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและแก้ปัญหาที่ตรงจุด


พญ.พวงทอง ไทยเหนือ     


พญ.จิตรพรรณี บุญคงทอง   


พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร   


พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับการเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1 ข้าง
2. โปรแกรมนี้สำหรับการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3. กรณีมีการรักษาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ คิดอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
4. เข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์
5. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม
6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้  - 30 กันยายน 2564
7. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โทร. 02 1500 900

Line official account : Paolo Hospital Kaset

Line ID : @paolokaset