โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check Pro
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
28-เม.ย.-2564 ถึง 30-มิ.ย.-2564


เรื่องของสุขภาพ  ไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วย สิ่งสำคัญ คือ การป้องกันระมัดระวังดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ สังเกตทุกความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด พร้อมวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้รักการดูแลสุขภาพ และต้องการค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหาสุขภาพ


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. 
ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ALL YOU CAN CHECK PRO
ราคาเดียว 9,999.-
ตรวจได้ไม่จำกัดตลอดปีพร้อมรับทันที สิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอีก 10 รายการเงื่อนไขการชำระเงิน

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo All You Can Check Pro
ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้ หรือขอคืนเงินทุกกรณี
3. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. กรุณางดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพ ทุกวันเวลา 07.00 – 16.00 น.
6. โปรแกรม Paolo All You Can Check Pro มีการจำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา
(รังสิต เกษตร โชคชัย 4 สมุทรปราการ พระประแดง)
3. กรุณาระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
4. สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564
5. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
6. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาล กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ALL YOU CAN CHECK PRO ( ชาย ) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ALL YOU CAN CHECK PRO ( หญิง ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร