AFTER COVID -19 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด -19
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ต.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรหมั่นดูแลและใส่ใจในทุกวัน โดยเฉพาะสภาวการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาด และจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  การตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อติดตามระบบการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. สำหรับโปรแกรม Set 1 – 5 งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขนเงื่อนไขการชำระเงิน

  1. โปรแกรม After COVID-19 ตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีตรวจ Antigen Test Kit  พบ 2 ขีด สามารถตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้ หรือขอคืนเงินทุกกรณี
  4. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
  6. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
  7. สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
  8. การให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับโปรแกรมนี้ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  9. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาล กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ให้บริการทุกวัน เวลา  07.00 -14.00 น.

โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
SET 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST - +
SET 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO - +
SET 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
SET 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
SET 5 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO + ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร