บัตรประกันกลุ่ม ค่าห้อง 1,500 บาท Admit โรคง่าย ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ก.ค.-2564 ถึง 30-ก.ย.-2564
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีสะดุด ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จากทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล  เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา สำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพแบบกลุ่มค่าห้อง 1,500 บาทขึ้นไป เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

> ท้องเสีย
> ท้องเดิน
> ไข้หวัด
> คออักเสบ
> ปวดศรีษะ
> ปวดกล้ามเนื้อ
> กล้ามเนื้ออักเสบ

 เงื่อนไขการรับบริการ
1. สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่ม โดยที่มีค่าห้อง (IPD) ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษากับประกันกลุ่มได้ตามปกติเท่านั้น (หลัง Fax Claim ไม่เสียส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล)
2. ห้องพักฟื้นเป็นห้องเดี่ยว Standard
3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม
4. โปรแกรมนี้เพื่อการรักษาพยาบาล และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้น
5. โปรแกรมนี้ ยกเว้นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคดังกล่าว และโรคที่บริษัทประกันยกเว้น
6. โปรแกรมนี้สำหรับการนอนพักฟื้น (Admit) ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระส่วนต่างค่าใช้จ่ายตามจริง
7. การเข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
8. ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5348
Line official account : Paoloclub
Line ID : @paoloclub
เพิ่มเพื่อน