All You Can Check เช็กอัพได้ตลอดปี สุขภาพดีแบบโปร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
23-เม.ย.-2564 ถึง 30-มิ.ย.-2564

 All You Can Check Pro เช็กอัพได้ตลอดปี สุขภาพดีแบบโปร
 พร้อมมอบส่วนลดรักษาพยาบาล

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่แสดงอาการ แต่แฝงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำนการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
- งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
- หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
- ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo All You Can Check ราคา 9,999 บาท

ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์เงื่อนไขชายหญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดรอายุรแพทย์Physical Examination1ครั้งต่อปี✔ ✔ 
2วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure , Vital signsไม่จำกัด✔ ✔ 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Heightไม่จำกัด✔ ✔ 
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBMIไม่จำกัด✔ ✔ 
5ตรวจประเมินการมองเห็น VAไม่จำกัด✔ ✔ 


รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการทั่วไปเงื่อนไขชายหญิง
1ความสมบูรณ์ของเลือดCBCไม่จำกัด✔ ✔ 
2ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugarไม่จำกัด✔ ✔ 
3ตรวจระดับไขมันในเลือด  Cholesterolไม่จำกัด✔ ✔ 
4ตรวจระดับไขมันในเลือด  Triglycerideไม่จำกัด✔ ✔ 
5ตรวจระดับไขมันในเลือด  HDLไม่จำกัด✔  ✔  
6ตรวจระดับไขมันในเลือด 
LDLไม่จำกัด
✔  ✔  
7ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGOT (AST) ไม่จำกัด
✔  ✔  
8ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT)
ไม่จำกัด
✔  ✔  
9ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)ไม่จำกัด
✔  ✔  
10ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.Nไม่จำกัด
✔  ✔  
11ตรวจหน้าที่การทำงานของได
Creatinineไม่จำกัด
✔  ✔  
12ตรวจกากรดยูริคในเลือดUric Acidไม่จำกัด
✔  ✔  
13ตรวจระดับแคลเซียมในเลือดCalciumไม่จำกัด
✔  ✔  
14ตรวจปัสสาวะUrine Examinationไม่จำกัด
✔  ✔  


รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการเจาะลึกเงื่อนไขชายหญิง
1ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับAlpha-Fetoprotine2 ครั้งต่อปี ✔ ✔ 
2ตรวจหามะเร็งลำไส้CEA2 ครั้งต่อปี ✔  ✔  
3ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากPSA2 ครั้งต่อปี ✔ 
4ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดHbA1C2 ครั้งต่อปี ✔  ✔  
5ตรวจไทรอยด์T42 ครั้งต่อปี ✔ ✔ 
6ตรวจไทรอยด์
T32 ครั้งต่อปี
✔  ✔  
7ตรวจไทรอยด์
TSH2 ครั้งต่อปี
✔ ✔ 


รายการตรวจเฉพาะทางเงื่อนไขชายหญิง
1เอ็กเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่Chest X-Ray2 ครั้งต่อปี✔ ✔ 
2ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKG2 ครั้งต่อปี ✔  ✔  
3

ตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า

X-ray knees Lateral

2 ครั้งต่อปี ✔ 
✔ 


เครื่องมือตรวจเฉพาะทางเจาะลึก

เงื่อนไขชายหญิง
1ตรวจมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram with Breast Ultrasound 1ครั้งต่อปี
✔ 
2ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์Liquid Prep1 ครั้งต่อปี 
✔  
3ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Tyroid1 ครั้งต่อปี ✔ ✔ 
4ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมดWhole Abdomen1 ครั้งต่อปี ✔  ✔  
5ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายExercise Stress Test1 ครั้งต่อปี ✔ ✔ 
6ตรวจสมรรถภาพหัวใจคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiogram1 ครั้งต่อปี
✔  ✔  สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเงื่อนไข
1รับบัตรส่วนลดรักษาพยาบาล ส่วนลดค่าห้องผู้ป่วยใน 25% ค่ายา 15%Paolo Bold Cardอายุบัตร 1 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้งาน
2คูปองค่าห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะหมวดค่าห้องเท่านั้นโดยไม่รวม ICU)Free Room Rateสูงสุด 2 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3

คูปอง Black Canyon สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Conplimentary Voucherฟรี มูลค่า 300 บาท
4สิทธิพิเศษวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
Flu Vaccineชำระในราคา 500 บาท
(รวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์)
5คูปองตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน ขัดฟัน Dental
ชำระเงินในราคา 900 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

6บริการ Paolo@Home ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์Telemedicine1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
7ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก 1 ส่วน Bone Densitomety 1 part1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8วิตามิน LAVITA 1 ขวด 
(เลือกรับ 1 สูตร NINESENSE หรือ M-Pow)
Lavita Vitamin1 กระปุก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9

บริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเมื่อมา Admit
*ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

Ambulance Service

1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10

คูปองส่วนลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check

Discount Voucher 10%

ส่วนลด 10% สำหรับซื้อให้ครอบครัว

ราคา9,999.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์ในการ ตรวจครั้งแรกเท่านั้น  กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ชำระค่าแพทย์ตามจริง

2.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3.
โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายในช่วง วันที่ 1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2564 (เข้ารับบริการได้ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2565)
4.
โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
5.
โปรแกรมรายการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6.
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา ( รังสิต , เกษตร , โชคชัย 4 , สมุทรปราการ, พระประแดง )

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111
Line Official Account : @Paolochokchai4


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check สำหรับผู้หญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4