โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยปัสสาวะ (Urine HPV) ซื้อ 1 รับเพิ่ม 1
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-ม.ค.-2565 ถึง 28-ก.พ.-2565

ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่กล้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเหตุผลหลักคือ เขิน อาย กลัว เจ็บ ไม่มีเวลา และไม่สะดวก การตรวจมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ ทางเลือกใหม่ของการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส  HPV  ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสตรีที่กลัวและอายการขึ้นขาหยั่งและช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้


ใครควรตรวจหาเชื้อไวรัส
HPV ด้วยปัสสาวะ ?

1.เด็กหญิงหรือวัยรุ่นที่ต้องการตรวจก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

2.ผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการตรวจ Pap Smear

3.ผู้ที่อายหมอ กลัวเจ็บ ไม่อยากตรวจ Pap Smear แต่ก็อยากที่จะตรวจหาความเสี่ยงของตนเอง

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อไวรัสHPV โดยปัสสาวะ

เก็บตัวอย่างปัสสาวะในบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อปริมาณ 15 30 มิลลิเมตร นำส่งห้องแล็บซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 4 5 วัน หากตรวจพบว่าผลการตรวจเป็นPositive คือพบเชื้อ HPV จากปัสสาวะ ก็แปลว่าคุณมีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจเพื่อยืนยันผล โดยการทำ pap smear หรือ Thin prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป แต่หากพบว่าผลที่ได้เป็น Negative ซึ่งก็คือไม่พบเชื้อ HPV ก็สามารถสบายใจได้ว่าเรามีไม่อัตราเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามเราควรที่จะตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรีเช็คตนเองอีกครั้งนึงซึ่งนับว่าการตรวจนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่กลัวและอายกับการที่จะต้องขึ้นขาหยั่ง


โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก
โดยปัสสาวะ (Urine HPV)

รายการราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยปัสสาวะ (Urine HPV)
ซื้อ 1 รับเพิ่ม 1 ชุด
2,200.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
:

1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2.กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราบริการส่วนเพิ่มตามจริง

3.กรณี ทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและจะต้องเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
4.
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ

5.ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้วันที่ 15 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2565

6.สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

 

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 1 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4111 ต่อ 1203 / 1204

Line Official Account : @Paolochokchai4

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยปัสสาวะ (Urine HPV) ซื้อ1 รับเพิ่ม 1 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4