โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย ราคา 15,000 บาท
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
25-ส.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณแม่ตั้งครรภ์
คือ ช่วงเวลาสำคัญที่ต้องดูแล ฝากครรภ์ให้อุ่นใจ ด้วยแพทย์เฉพาะทาง !!




โปรแกรมฝากครรภ์ไม่ครอบคลุม

1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
2. การแท้งบุตร,การตั้งครรภ์นอกมดลูก
3. การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ครรภ์แฝด
4. ค่ายารักษา ยาประจำตัวต่าง ๆ ที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงที่นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ
5. การตรวจพิเศษ เช่นน การเจาะน้ำคร่ำในมารดาอายุมาก
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ
7. การฝากครรภ์ที่ต้องพบแพทย์เกิน 10 ครั้งขึ้นไป โปรแกรมการฝากครรภ์เหมาจ่ายนี้จะไม่ครอบคลุมการเข้ารับบริการเกิน 10 ครั้ง

เงื่อนไขการรับบริการ
1. การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
4. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพสตรี
 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203 - 1204