โปรแกรมตรวจสุขภาพ PAOLO PROMT ราคา 2,021.- มาแพ็คคู่ รับฟรี อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-ก.ค.-2564 ถึง 01-ม.ค.-2565

PAOLO PROMT

ตรวจให้ชัวร์ เตรียมตัวให้พร้อม

อยากให้คุณมีสุขภาพดี เตรียมสู้ต่อให้เต็มที่กับปี 2021

 

การตรวจสุขภาพประจำปี อย่างที่รู้กันดีว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเป็นสิ่งทีสำคัญมาก และการตรวจสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุหรือมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเท่านั้น เราสามารถตรวจกันได้ทุกช่วงวัย เพียงแต่เราจะต้องเลือกการตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและควรตรวจเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและรักษาได้ทันถ่วงทีก่อนที่โรคร้ายจะลุกลามโดยไม่รู้ตัว


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
-
งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
-
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
-
หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
-
ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เตรียมให้พร้อม ราคา 2,021.-

มาแพ็คคู่ รับฟรี อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ท่านละ 1 รายการ

 

รายการตรวจแพคเดี่ยวแพคคู่
1ตรวจร่างกายและซักประวัติโดยแพทย์ Physical Examination ✔ ✔ ✔ 
2ตรวจดัชนีมวลกาย, ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
BMI , Weight & Hight


3ตรวจประเมินโรคความดันโลหิตสูง
Blood Pressure4ความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


5ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดHbA1C✔ ✔ ✔ 
6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar✔ 
✔ 
✔ 
7ตรวจระดับไขมันในเลือด  Cholesterol✔ ✔ ✔ 
8ตรวจระดับไขมันในเลือด  Triglyceride✔ ✔ ✔ 
9ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL✔ ✔  ✔  
10ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
✔  ✔  
11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGOT (AST)
✔  ✔  
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)

✔  ✔  
13ตรวจหน้าที่การทำงานของไตB.U.N
✔  ✔  
14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
✔  ✔  
15ตรวจหากรดยูริคในเลือดUric Acid
✔  ✔  
16ตรวจปัสสาวะUrine Exzmination
✔  ✔  
17ตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่Chest X-Ray


18ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKG


19ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บน หรือ ล่าง Ultrasound Upper or Lower Abdomen

✔  ✔  
ราคาเหมาจ่าย2,021.-4,042.-
ฟรี อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน 


พร้อมเลือกซื้อ
รายการตรวจเพิ่มได้ตามใจ

 

โปรแกรมเฉพาะทาง

ราคา

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บน หรือ ล่าง

Ultrasound Upper Or Lower Abdomen

490.-

โปรแกรมป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Flu Vaccine

490.-

โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้

AFP , CEA

490.-

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

EST

990.-

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ECHO

990.-

โปรแกรมตรวจสารบ่งชี้มะเร็งชาย

AFP , PSA

990.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม

Digital Mammogram & Ultrasound Breast

990.-

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก

Thin Prep 

990.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน พร้อมเอ็กซเรย์

Oral Examination , full mouth cleaning & x-ray

990.-

โปรแกรมตรวจปริมาณหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ

Calcium Scoring

990.-

 

เงื่อนการเข้ารับบริการ

- โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- กรณีซื้อโปรแกรม PAOLO PROMPT แพ็คคู่รับฟรี ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (Ultrasound Upper Or Lower Abdomen) ฟรี
- โปรแกรมเฉพาะทางราคา 490 และ 990 บาท จะต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น
- โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้และไม่จำกัดการซื้อ
- กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
- สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- โปรแกรมดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
- สามารถสั่งซื้อ วันที่ 15 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2564
- เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3111

Line Official Account : @Paolochokchai4

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "เตรียมให้พร้อม" แพคเดี่ยว - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "เตรียมให้พร้อม" แพคคู่ *ฟรีอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บน หรือ ล่าง - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน - +
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง - +
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ - +
โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) - +
โปรแกรมตรวจสารบ่งชี้มะเร็งชาย (มะเร็งตับ และ ต่อมลูกหมาก) - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน พร้อมเอ็กซเรย์ - +
โปรแกรมตรวจปริมาณหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4