โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-ต.ค.-2564 ถึง 01-ม.ค.-2565

AFTER COVID-19
ให้กับคุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

ผู้ป่วย COVDID-19 เมื่อมีการติดเชื้อบางรายจะมีอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไป รวมทั้งการหลังจากการรักษาหายแล้ว ร่างกายแต่ละรายฟื้นฟูได้ไม่เท่ากัน แต่ในบางรายที่รักษาหายแล้ว ยังมีอาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า ภาวะ ลองโควิด ( LONG COVID ) ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิม ซึ่งอาการลองโควิดที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย ดังนี้ แน่นหน้าอก ,เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่ม ,นอนไม่หลับ, ความจำไม่ดี , ไม่มีสมาธิ,ปวดเมื่อยตามตัว,ปวดตามข้อ,รู้สึกเหมือนมีไข้ ,มีความวิตกกังวล,ซึมเศร้า , เครียด,รู้สึกอ่อนเพลีย หรือ ปวดหัวเวียนศรีษะ เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรเข้าพบแพทย์โดยเร็ว นอกจากนี้ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

 

รายละเอียดโปรแกรม ตรวจสุขภาพ After Covid-19

ตรวจสุขภาพหลังหายโควิด-19 
รับเพิ่ม
ตรวจ EST  หรือ ECHO

ตรวจสุขภาพหลังหายโควิด-19
และตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
รับเพิ่ม ตรวจ EST หรือ ECHO

ตรวจสุขภาพหลังหายโควิด-19
และตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 
รับเพิ่ม ตรวจ EST และ ECHO

 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19

  ซักประวัติ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

  Physical Examination

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 ✔  

  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

  CARDIO

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

  CBC

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  Fasting Blood Sugar

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Cholesterol

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Triglyceride

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  HbA1C

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Total Protein

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Albumin

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Globulin

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Total Bilirubin

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Direct Bilirubin

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

  SGPT (ALT)

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง 

  HDL

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

  LDL

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

  ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

  B.U.N

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

  Creatinine

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19

  COVID Test Rapid Antibody

 

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

  Chest X-ray

 ✔  

 ✔  

 ✔  

 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG✔ 
✔ 
✔ 

 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

  Exercise Stress Test

 

เลือก 1 อย่าง

 


เลือก 1 อย่าง

 

 ✔ 

 

 ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

  Echocardiogram

 ✔ 

 

 ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง

  Antigen Test Kit

 ✔ 

 ✔ 

 ✔ 

 

ราคา

3,900.-

4,500.-

5,500.-

890.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์เฉพาะแจ้งผลตรวจ
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. กรณี ทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและจะต้องเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
4. กรณี รับชุดตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยตนเอง (ATK)
      4.1.สามารถนำไปตรวจด้วยตนเอง โรงพยาบาลไม่มีบริการตรวจให้
      4.2.ตรวจ Antigen Test Kit พบ 2 ขีด สามารถตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้ารับบริการได้ที่ คลินิกพิเศษ 1 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
5. กรณี ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 พร้อมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST จำเป็นต้องซื้อตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง Echo ก่อนเท่านั้น หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน
6. กรณี ตรวจ Antigen Test Kit พบ 2 ขีด สามารถตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
8. สามารถเข้ารับบริการได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
9. เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111
Line Official Account : @Paolochokchai4
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 รับเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO + ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4