โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
23-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564
เพื่อชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบ … เริ่มต้นชีวิตคู่ ด้วยความพร้อมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส ชาย-หญิง ราคา 5,900.-
ทำไม?? ถึงต้องตรวจก่อนแต่ง เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถไว้ใจได้เลย หรือบางทีเราอาจจะคิดว่ารู้จักคู่แต่งงานของตัวเองดี หรือมั่นใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองดี แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงอะไรด้วย แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าภายในร่างกายของแต่ละคนจะมีเชื้อโรคที่เป็นพาหะต่างๆ แอบแฝงอยู่หรือเปล่า ซึ่งการตรวจนี้ก็เพื่อป้องกันการติดต่อโรคระหว่างคู่แต่งงาน และจากพ่อแม่สู่ลูก เพราะอย่างที่บอกว่าบางคนก็อาจจะเป็นพาหะนำโรคแบบไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งการตรวจเช็คสุขภาพก่อนแต่งงานก็จะทำให้เรารู้ทันถึงโรค เพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตครอบครัว หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมที่สุด

โปรแกรมตรวจก่อนสมรส ชาย หญิง

รายการตรวจ
ชายหญิงชายหญิง

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC****

ตรวจหมู่เลือด

Blood Group****
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ
Blood Group RH
****

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี

HBs Ag
****

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี

Anti HBs
****

ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

Hb Typing

****

ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

Rubella IgG


  *

ตรวจหาเชื้อกามโรค

VDRL
****

ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์

Anti HIV

****
โปรแกรมเหมาจ่าย
ราคา 3,000.- ราคา 3,500.-แพคคู่
ราคา 5,900 .-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- โปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
- กรณีโปรแกรมคู่ ชาย-หญิง ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายแยกรายโปรแกรมได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ / ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203-1204
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส ชาย-หญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4