โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
26-มี.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
“ มะเร็งตับ “ ภัยร้ายใกล้ตัว ที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุด โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้น ๆของร่างกายคนเรา ตับเป็นอวัยวะที่มีสีแดง อยู่ตรงชายโครงขวาใต้กระดูกซี่โครงในหนึ่งวันเลือดทั้งหมดในร่างกายประมาณ 5 ลิตร นั้นจะใช้เวลาไหลเวียนผ่านตับเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น เราจะสังเกตได้ในหนึ่งๆ วันตับทำงานหนักมาก และหน้าที่ของตับก็มีหลายอย่างเช่นกัน

อาการโรคมะเร็งตับ จะไม่แสดงอาการ แต่จะแสดงอาการเมื่อโรคลุกลามหรือเป็นหนักขึ้น หากมีอาการเหล่านี้
1.เบื่ออาหาร
2.มีอาการอ่อนเพลีย
3.ตับโตจนคลำได้
4.ปวดท้องด้านขวาตอนบน
5.จุก เสียดแน่น อึดอัดท้อง
6.ตัวเหลือง ตาเหลือง
ถ้ามีอาการที่กล่าวมาควรรีบเข้าพบแพทย์รับการตรวจเพื่อได้รับการรักษาได้อย่างทันถ่วงที

ใครบ้างควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ำเสมอ
- ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
- ผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง
- ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเพศชายอายุมากกว่า 45 ปี เพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี
- ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ  
รายการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ระบบทางเดินอาหาร

Gastrointestinal

ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร
Vital Signs , Blood Pressure

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Height
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
 Hbs Ag
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
Anti - HCV
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
Anti HAV IgM
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
ราคา2,990.-

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
โปรแกรมจำนวนราคา

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ 

2 เข็ม3,500.-
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม
1,990.-
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ+บี2 เข็ม
4,000.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2.โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบรวมค่าบริการ โดยไม่รวมค่าแพทย์
3.กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
4.กรณีทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้
5.สามารถทำการสั่งซื้อได้วันที่ 15 มีนาคม 2564 -31 ธันวาคม 2564
6.เข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4เท่านั้น
7.เงื่อนไขตามที่รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1210-1211
Line Official Account : @Paolochokchai4 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ - +
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ จำนวน 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อหาภูมิไวรัสตับอักเสบ เอ เท่านั้น - +
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี จำนวน 3 เข็ม สำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี เท่านั้น - +
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ+บี จำนวน 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อหาภูมิไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4