โปรแกรมตรวจคัดกรองกระดูกข้อเข่าและกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-ต.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
โรคข้อเข่าเสื่อมและกระดูกสันหลัง นี้เกิดจากการเสื่อมตามอายุโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุและวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ อาการข้อเข่าเสื่อมและกระดูกสันหลังสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่โดยส่วนมากโรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากอายุ, น้ำหนัก, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, การได้รับบาดเจ็บของข้อ และการออกกำลังกายประเภทที่มีการกระแทกรุนแรงซ้ำๆ ที่ข้อต่อ

ใครบ้างควรเข้ารับการตรวจข้อเข่าเสื่อม
- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะพบในผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย
- ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก เช่น โรคอ้วน จะมีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไวยิ่งขึ้น
- ผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราชากาแฟ
- เป็นโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน ตับ ไต ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกาต์
- กล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรง
รายละเอียดโปรแกรม  
รายการตรวจราคา
1โปรแรมตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า ( ซ้าย-ขวา )
รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด
1490.-
2โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด
1490.-
3โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่าและตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด
2590.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษา เพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
- หากทำการชำระเงินเข้าสาขาโชคชัย 4 ต้องเข้ารับบริการที่สาขาโชคชัย 4 เท่านั้น
- สามารถสั่งซื้อโปรแกรมวันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- สามารถเข้ารับบริการได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1102-1105
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแรมตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า ( ซ้าย-ขวา ) รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด - +
โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด - +
โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่าและตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง รับฟรี ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 จุด - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4